Nieuws GJZSubsidieregisterbetoog

april 16, 2020
https://www.groepjanzwerus.nl/wp-content/uploads/2019/07/kadernota-2019-1280x816.jpg

Na Zweden heeft Nederland de hoogste belastingdruk in Europa. In Nederland moeten wij voor bijna alles belasting betalen. Voor een hond betaal jij belasting. En dan de accijnzen, op een liter van 160,5 euro is het accijns 80,8 cent en de BTW 27,9 cent dus in totaal een belasting van 108,7. Dan de grote vraag wat doet de overheid met onze belastingcenten?

Groep Jan Zwerus heeft afgelopen in juli 2019 een motie ingediend om een openbare subsidieregister op de website van de gemeente in te stellen. Deze motie is met unaniem aangenomen.

Waarom dan een subsidieregister op de website van de gemeente? Groep Jan Zwerus vindt dat de inwoners van Goeree-Overflakkee het recht hebben om in te zien hoe gemeenschapsgeld (uw belastinggeld) wordt uitgegeven aan subsidies. Het is daarom voor de inwoners van onze gemeente belangrijk om te weten welke partijen door de gemeente worden gesubsidieerd, waarom, op welke wijze, hoeveel geld en hoe de controle plaatsvindt.

Soms wordt subsidiegeld goed besteed maar vaak maken zogenaamde halfzachte ondernemers gebruik van subsidie omdat zij zelf niet het lef hebben om met eigen geld te investeren. Echte ondernemers hebben geen subsidie nodig. Dus u kunt nu zien in het subsidieregister hoe uw belastinggeld besteed wordt en zelf een oordeel vellen of dit naar uw mening goed of niet goed uitgegeven wordt.

Groep Jan Zwerus, een vrolijke rechtse partij voor iedereen!

Copyright Groep Jan Zwerus.