juli 14, 2021

Morgen, donderdagavond 15 juli, is er een besloten, geheime vergadering belegd over de aanpak van de motie over verplaatsing van de markt van Sommelsdijk. GJZ woont deze geheime vergadering niet bij omdat GJZ niet van achterkamerpolitiek houdt en vindt dat alles openbaar moet zijn. De politiek moet geen geheimen hebben voor de burger. Alle burgers...

juli 11, 2021

Tijdens de raadsvergadering van 10 december afgelopen jaar stond het nieuwe vuilnisbeleid van de gemeente op de agenda. Alle partijen waren vol lof over RAD maar GJZ vroeg zich af waarom dit beleid van plastic scheiden aan de bron werd gehandhaafd omdat afvalbedrijven zoals de AVR machines hebben die plastic van restafval kunnen scheiden. Ook...

november 8, 2020
https://www.groepjanzwerus.nl/wp-content/uploads/2020/11/Knipsel.png

GOEREE-OVERFLAKKEE - De windmolendiscussie is weer flink op gang gekomen. Aanleiding is een brief van het college van B en W aan de raad over de opbrengsten van de windmolenparken op het eiland. Die zijn veel hoger dan de gemeente vooraf had berekend. Dat heeft alles te maken met de technische ontwikkeling van windmolens van de afgelopen jaren.

mei 31, 2020
https://www.groepjanzwerus.nl/wp-content/uploads/2020/05/Knipsel-1280x640.png

In vele gemeentes worden door raadsleden moties ingediend om de uitrol van 5G, te voorkomen omdat er nog duidelijk is over de gevolgen van de straling op flora, fauna en mensen. Ook in de gemeente Goeree-Overflakkee is er door het raadslid Jos de Jonge van de Groep Jan Zwerus een motie ingediend, samen met raadslid A. Krouwel van de Vitale Kernen Goeree-Overflakkee.

Groep Jan Zwerus, een vrolijke rechtse partij voor iedereen!

Copyright Groep Jan Zwerus.