Nieuws GJZCovid-19

maart 27, 2020
https://www.groepjanzwerus.nl/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-flakkee.png

We leven in een bijzondere tijd.

Elke dag weer worden we geconfronteerd met de Corona-crisis.
Eens te meer zien en voelen we dat de gezondheid het allerbelangrijkst is.
Om deze gezondheid voor anderen en ons zelf te waarborgen is het belangrijk om de adviezen zo goed mogelijk op te volgen die de rijksoverheid heeft gesteld. Helaas zien we in onderstaande tabel (Website; rivm.nl 27 maart 2020) dat onze gemeente, veel gemelde COVID-19 patiënten heeft.

Laten we met elkaar de regels dan ook in acht nemen die gesteld zijn door de overheid, om verdere verspreiding de kop in te drukken. Niet alleen in onze gemeente, maar wereldwijd.

Natuurlijk kunt u in deze tijd de (steun)fractie en ons gemeenteraadslid via de digitale weg benaderen.
www.groepjanzwerus.nl of https://www.facebook.com/politiekjanzwerus/

Groep Jan Zwerus, een vrolijke rechtse partij voor iedereen!

Copyright Groep Jan Zwerus.