Nieuws GJZDenk aan de schoolkinderen

december 2, 2017

Door: Jan Zwerus

De veiligheid van onze kinderen is heel belangrijk

Afgelopen december heb ik verschillende scholen bezocht. Op de Nobelaar in Oude-Tonge heb ik een heel leuk gesprek gehad met verschillende leerlingen van de medezeggenschapsraad.
Zij kwamen met een verontrustend verhaal over auto’s die harder dan 30 km reden langs hun school. Deze leerlingen vroegen mij of ik dit probleem wilde aanpakken, want deze auto’s die te snel reden gaven hen een onveilig gevoel.

En dat zal ik doen. Als LGO groot genoeg wordt en wij een wethouder kunnen leveren dan zullen wij de wijkagenten opdracht geven om meer te controleren bij alle scholen op ons eiland. De infrastructuur moet zodanig aangepast worden dat je niet harder kunt rijden. Bijvoorbeeld door goed aangelegde drempels, dit werkt het effectiefst.

De veiligheid van onze kinderen is heel belangrijk dus de politie moet meer bij de scholen controleren dan controles houden op de N215, N57 en de N59.

 

Groep Jan Zwerus, een vrolijke rechtse partij voor iedereen!

Copyright Groep Jan Zwerus.