Nieuws GJZOp bezoek bij het LTO

mei 28, 2018
https://www.groepjanzwerus.nl/wp-content/uploads/2018/05/Jan-bij-LTO-1-1280x816.jpg
Op bezoek bij het LTO

 De LTO, de belangenorganisatie van tuinders en boeren, hield een bijeenkomst voor het college en raadsleden van ons eiland op 26 mei jongstleden. Wij werden hartelijk ontvangen door de familie Moyses met koffie, drankjes en hartige hapjes. De familie Moyses heeft een agrarisch loonbedrijf in Stellendam.

Frank van Oorschot van de LTO sprak als voorzitter heette ons allemaal welkom en sprak zijn waardering uit over het coalitieakkoord. Gelukkig beseft de coalitie het belang van onze boeren en tuinders.

En belangrijk zijn deze hardwerkende boeren en tuinders. In 2017 werd er voor 92 miljard geëxporteerd aan landbouw goederen naar alle uithoeken van de wereld. Een geweldige prestatie om heel trots op te zijn.

Er kwamen  verschillende onderwerpen aan de orde gepresenteerd door verschillende mensen. Over zoetwaterkwaliteit  en dat zoetwater zo belangrijk is voor de boeren en tuinders op ons prachtige eiland. De kwaliteit van zoet water kwam aan de orde nu er zout water op het Haringvliet ingelaten zal worden. Dus het water moet zoet blijven.

Verder kwamen de ganzen aan de orde die economische schade veroorzaken en de veelheid aan administratie veroorzaakt de regelgeving.

Een beetje lyrisch werd er gesproken over de schone sloten en over de akkerranden. Maar de akkerranden brengen enorm veel administratie met zich mee door de regelgeving van Europa.

De kleine windmolens kwamen ook aan de orde en de boeren zouden deze graag willen plaatsen. Een innovatieve boer zou zelf stikstofmeststoffen willen produceren.

Zelfs de veiligheid  werd besproken op de polderwegen waar fietsers en grote landbouwwerktuigen gebruik van maken.

Veel  mensen die in het buitengebied wonen, klagen over de overlast zoals lawaai van de boerenbedrijven. Nederland bestaat uit klagers en zeikers die altijd wel iets te klagen hebben maar dan moet je niet kiezen om in het buitengebied te wonen. Dan moet je naast Blijdorp gaan wonen en dan kun je de leeuwen horen brullen.

Er werd aandacht gevraagd voor  diefstal op de erven van de boerenbedrijven. Veel staat er buiten en overdag staan de schuurdeuren open.

Ik heb veel geleerd. Het was een interessant werkbezoek en ik zal zeker volgend jaar op Tweede Paasdag met het project “Kijk de boer” meedoen en verschillende boerenbedrijven bezoeken.

Jan bij LTO 1

Jan bij LTO 2

Groep Jan Zwerus, een vrolijke rechtse partij voor iedereen!

Copyright Groep Jan Zwerus.