bestuur

Bestuur

 • Kleine overheid, 4 wethouders maximaal en 15% minder ambtenaren.
 • Weg van absurde regelgeving en het beleid gebruiksvriendelijker maken voor de inwoners van Goeree-Overflakkee.
 • Bindende referenda over de keuze van een nieuwe burgemeester en over belangrijke zaken zoals in het verleden de windturbines. Groep Jan Zwerus is voor openheid en stelt de burgers van Goeree-Overflakkee centraal.
 • Declaratieregister op website van de gemeente. Wat de burgemeester en de wethouders declareren, wordt elke maand openbaar gemaakt.
 • Subsidieregister publiceren op de website van de gemeente. Vermelden welke instanties subsidie krijgen en hoeveel belastinggeld zij ontvangen.
 • Groep Jan Zwerus is fel tegen belasting geldverspilling en zal om te beginnen minder of zelfs geen belastinggeld meer uitgeven aan adviesbureaus.
 • Goed beleid tegen belasting geldverspilling mondt uit in lagere lasten voor de inwoners van Goeree-Overflakkee. Het geld komt terug bij de burgers.
 • Dorpsraden: Goeree-Overflakkee maakt gebruik van dorpsraden. Als Groep Jan Zwerus willen wij in gesprek met de besturen van de dorpsraden en proberen we bewonersavonden bij te wonen, zodat we inhoudelijk weten wat er speelt. Als Groep Jan Zwerus willen we dichtbij de bewoners van het eiland staan.
wonen-leven

Wonen, leven & veiligheid

 • Woningbouw stimuleren in alle dorpen op ons eiland, met name voor starters en jonge gezinnen. In iedere dorpskern tenminste 1 basisschool + voetbalvereniging behouden.
 • Uitstraling eiland; leefomgeving moet schoon en veilig zijn. Meer groen door middel van het planten van bomen en het aanleggen van perken.
 • Een zichtbare aanwezigheid van politie op het eiland.
 • Dubbele bestemming voor recreatieparken, uitgezonderd toeristen recreatieparken. En eventueel legaliseren van bepaalde recreatieparken.
 • Afschaffen van de welstandscommissie, behoudens tot het behoud van historische erfgoederen.
 • Opkomen voor het platteland
 • Opkomen voor de agrarische sector en voor de visserij
 • het zoveel mogelijk toewijzen van huizen aan bewoners van Goeree-Overflakkee, toewijzing op basis van de tijd dat iemand ingeschreven staat ipv het feit of iemand statushouder is.
verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid

 • Goede openbare straatverlichting op de openbare (fiets)wegen.
 • Verkeersveiligheid, strenge controles op 30 km binnen de bebouwde kom.
 • Drempels bij scholen.
vluchtelingen

Vluchtelingen

 • Uitbetaling van uitkeringen aan vluchtelingen, verstrekken in de vorm van een debetkaart. Deze kaart kan uitsluitend besteed worden bij de lokale middenstand. (Huurbetaling etc. is hiervan uitgesloten.)
 • Vluchtelingen verplicht laten werken in de groenvoorziening etc., als tegenprestatie voor het ontvangen van een uitkering.
 • Spreiding van vluchtelingen in diverse woonkernen betreft woning, om clusteren te voorkomen.
 • Nederlandse taalles voor immigranten, een keiharde eis.
ouderenzorg

Zorg

 • In iedere woonkern een woonzorgcomplex, opdat ouderen niet hoeven te verhuizen zodra de behoefte daar is aan bepaalde zorg. In Achthuizen en Nieuwe-Tonge is dit nog niet gerealiseerd.
 • Zorg voor ouderen. Eisen stellen aan zorgverleners dat het geld besteed wordt aan de zorg van ouderen en niet aan het sponsoren van een wielerronde.
 • Minder managers en meer handen aan het bed.
natuur

Economie, infrastructuur & milieu

 • Lagere lasten voor bedrijven.
 • Maakindustrie├źn aantrekken om zich te vestigen op Goeree-Overflakkee. Dus vestiging procedures op bedrijventerreinen versnellen, vereenvoudigen en goedkoper maken.
 • Toerisme op Goeree-Overflakkee stimuleren. Vooral doelgroep 55+. Dit is de grootste doelgroep, zij zoeken natuur, rust en veiligheid.
 • Verbreding N59 serieus aanpakken.
 • Plaatsing ondergrondse containers in diverse woonkernen i.v.m. overlast ongedierte.
vuurtoren

Sport & Cultuur

 • Sportclubs met raad en daad bijstaan. Deze moeten levensvatbaar zijn en zijn heel belangrijk voor de dorps saamhorigheid. Desnoods vrijstellen van lokale lasten.
 • Inventarisatie bij de voetbalverenigingen betreft kunstgras ja/nee.
 • Cultuur breed toegankelijk maken. Bij besteding van belastinggeld wordt uitgegaan van de voorkeuren van de gemiddelde behoefte van de inwoners van Goeree-Overflakkee.
 • Meer geld naar bibliotheken.
https://www.groepjanzwerus.nl/wp-content/uploads/2017/12/11-640x480.jpg

Energietransitie

 • GJZ is tegen de energietransitie als enige partij in de gemeenteraad.
 • In de voorlichting van de gemeente zijn waterstofhuizen en aardwarmtehuizen duurzaam maar nooit wordt verteld hoeveel het gaat kosten.
 • PBL (Planbureau Leefomgeving ) heeft uitgerekend dat het 35,000 euro gaat kosten om een gemiddeld woning met energielabel D aardgasvrij te maken met een terugverdientijd van 58 jaar.
 • Aardgas is niet duurzaam in Nederland dus de regering in Den Haag heeft besloten dat alle huizen/gebouwen in NL van het aardgas af moeten voor 2050. Dus u hebt geen enkele keus.
 • Welke politieke partijen in Den Haag verplichten u tegen hoge kosten uw huis aardgasvrij te maken: VVD, CDA, PvdA, CU, SGP, GL, SP PvdD, 50+, D66 en Denk.
 • Welke politieke partijen zijn hier tegen: PVV, FvD en twee nieuwe partijen de BBB ( Boer Burger Beweging) en JA21.
 • In Duitsland krijg je 900 euro subsidie als je op aardgas overstapt.
 • In Canada en in de Verenigde Staten is aardgas (natural gas) duurzaam en in nog meer landen is aardgas duurzaam.
 • Op Greenpoint in Oude Tonge verkoopt men duurzame brandstoffen zoals LNG of Liquid Natural Gas of vloeibaar aardgas. Aardgas is niet duurzaam maar vloeibaar aardgas wel.
https://www.groepjanzwerus.nl/wp-content/uploads/2017/12/goeree-overflakkee-scholekster-640x480.jpg

En verder ...

 • Promotie eiland Goeree-Overflakkee; aan de vier ingangswegen naar Goeree-Overflakkee mooie grote billboards plaatsen met een afbeelding van ons eiland en met zaken die ons eiland te bieden heeft zoals: visserij, landbouw en kleurrijke tulpenvelden, toerisme met mooie stranden en ruime fietspaden, zeehondenopvang enz.
 • Gratis parkeren op het hele eiland, eindelijk een autovriendelijk beleid.
 • Afschaffing hondenbelasting.
 • Groep Jan Zwerus is fel tegen windturbines.

Groep Jan Zwerus, een vrolijke rechtse partij voor iedereen!

Copyright Groep Jan Zwerus.