https://www.groepjanzwerus.nl/wp-content/uploads/2022/01/1ec7465c_430b_69a2_93bb_e1f491bd5e69_2x-640x480.png

Bestuur

 • Kleine overheid, maximaal 3 wethouders en 15% minder ambtenaren.
 • Groep Jan Zwerus is tegen de bouw van een nieuw gemeentehuis.
 • Weg van absurde regelgeving en het beleid gebruiksvriendelijker maken voor de inwoners van Goeree-Overflakkee.
 • Groep Jan Zwerus is tegen belastinggeldverspilling en zal om te beginnen minder of zelfs geen belastinggeld meer uitgeven aan adviesbureaus.
 • Goed beleid tegen belasting geldverspilling mondt uit in lagere lasten voor de inwoners van Goeree-Overflakkee. Het geld komt terug bij de burgers (lager belastingen).
 • Groep Jan Zwerus wil in gesprek met dorpsraden en zo dicht bij de burger staan en weten wat er per dorpskern speelt.
 • Groep Jan Zwerus luistert altijd eerst naar de mensen op de werkvloer zoals de mannen achter de vuilniswagens en naar de burgers die in conflict liggen met de gemeente.
 • Groep Jan Zwerus heeft al verschillende keren aangekaart dat de beleidsstukken in leesbare taal geschreven moeten worden.
DCIM100MEDIADJI_0175.JPG

Wonen, leven & veiligheid

 • Betaalbare woningbouw stimuleren in alle dorpen op ons eiland, met name voor starters en jonge gezinnen. In iedere dorpskern tenminste 1 basisschool + voetbalvereniging behouden.
 • Gemeente in eigen beheer bouwprojecten ontwikkelen.
 • Starten met de bouw van een nieuw soort woonvoorziening voor 60 plussers: het Knarrenhof. Denk bv aan terreinen van de voormalige Technische school, Kleuterschool Sommelsdijk en garage Knöps. Zorgt voor doorstroming in de woningmarkt.
 • Uitstraling eiland; leefomgeving moet schoon en veilig zijn. Meer groen door middel van het planten van bomen en het aanleggen van perken.
 • Een zichtbare aanwezigheid van politie op het eiland.
 • Opkomen voor het platteland.
 • Opkomen voor de agrarische sector en voor de visserij.
 • Het zoveel mogelijk toewijzen van huizen aan bewoners van Goeree-Overflakkee.
https://www.groepjanzwerus.nl/wp-content/uploads/2022/01/pexels-markus-spiske-172074-640x480.jpg

Verkeersveiligheid

 • Goed werkende straatverlichting op fietspaden en openbare wegen.
 • Maximum snelheid binnen de bebouwde kom in alle dorpen naar 30 kilometer per uur. (handhaving!)
 • Extra verkeersveiligheidsmaatregelen bij scholen.
DCIM100MEDIADJI_0927.JPG

Vluchtelingen

 • Uitbetaling van uitkeringen aan vluchtelingen, verstrekken in de vorm van een debetkaart. Deze kaart kan uitsluitend besteed worden bij de lokale middenstand. (Huurbetaling etc. is hiervan uitgesloten.)
 • Vluchtelingen verplicht laten werken in de groenvoorziening etc., als tegenprestatie voor het ontvangen van een uitkering.
 • Spreiding van vluchtelingen over alle dorpskernen om clustering te voorkomen.
 • Nederlandse taalles voor immigranten, een keiharde eis.
https://www.groepjanzwerus.nl/wp-content/uploads/2022/01/image_0d473d7230weel-bethesda-ziekenhuis-di_normal_mobile-640x467.jpg

Zorg

 • In iedere woonkern een woonzorgcomplex, zodat ouderen niet hoeven te verhuizen zodra de behoefte daar is aan bepaalde zorg. In Achthuizen en Nieuwe-Tonge is dit nog niet gerealiseerd.
 • De gemeente moet waar mogelijk gratis hulp aanbieden bij zorgaanvragen.
 • Zorg voor ouderen. Eisen stellen aan zorgverleners dat het geld besteed wordt aan de zorg van ouderen en niet aan het sponsoren van een wielerronde.
 • Minder managers en meer handen aan het bed.
 • Groep Jan Zwerus is voorstander van het behoud van het ziekenhuis in Dirksland.
https://www.groepjanzwerus.nl/wp-content/uploads/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-11-at-19.53.27-1-640x480.jpeg

Economie, infrastructuur & milieu

 • Lagere lasten voor bedrijven.
 • Maakindustrieën aantrekken om zich te vestigen op Goeree-Overflakkee. Dus vestiging procedures op bedrijventerreinen versnellen, vereenvoudigen en goedkoper maken.
 • Oude Tonge behoeden voor een Flakkeese Maasvlakte. Dus geen grote biomassa en distributie bedrijven op het industrieterrein van Oude Tonge.
 • Toerisme op Goeree-Overflakkee stimuleren. Vooral doelgroep 55+. Dit is de grootste doelgroep, zij zoeken natuur, rust en veiligheid.
 • Verbreding N59 serieus aanpakken.
 • Groep Jan Zwerus is tegen de aanleg van oostelijke randweg Middelharnis.
https://www.groepjanzwerus.nl/wp-content/uploads/2022/01/Screenshot-2022-01-11-214929-640x480.png

Sport & Cultuur

 • De gemeente moet sportclubs met raad en daad bijstaan. Deze moeten levensvatbaar blijven en zijn heel belangrijk voor de dorps saamhorigheid. Desnoods vrijstellen van lokale lasten.
 • Snelle afronding harmonisatie buiten sporten.
 • Groep Jan Zwerus wil  een onderzoek naar de locatie van een nieuw zwembad waarbij ook nadrukkelijk moet worden gekeken naar Dirksland en Oude-Tonge.
 • Cultuur breed toegankelijk maken. Bij besteding van belastinggeld wordt uitgegaan van de voorkeuren van de gemiddelde behoefte van de inwoners van Goeree-Overflakkee.
 • Meer geld naar bibliotheken.
https://www.groepjanzwerus.nl/wp-content/uploads/2022/01/pexels-pixabay-266896-640x480.jpg

Energietransitie

 • Groep Jan Zwerus is als enige lokale partij tegen het gedwongen van het gas af halen van woningen en bedrijven.
 • In de voorlichting van de gemeente zijn waterstofhuizen en aardwarmtehuizen duurzaam maar nooit wordt verteld hoeveel het gaat kosten.
 • PBL (Planbureau Leefomgeving ) heeft uitgerekend dat het 35.000 euro gaat kosten om een gemiddeld woning met energielabel D aardgasvrij te maken met een terugverdientijd van 58 jaar.
 • Aardgas is niet duurzaam in Nederland dus de regering in Den Haag heeft besloten dat alle huizen/gebouwen in NL van het aardgas af moeten voor 2050. Dus u hebt geen enkele keus.
 • Welke politieke partijen in Den Haag verplichten u tegen hoge kosten uw huis aardgasvrij te maken: VVD, CDA, PvdA, CU, SGP, GL, SP PvdD, 50+, D66 en Denk.
 • Welke politieke partijen zijn hier tegen: PVV, FvD en twee nieuwe partijen de BBB ( Boer Burger Beweging) en JA21.
 • In Duitsland krijg je 900 euro subsidie als je op aardgas overstapt.
 • In Canada en in de Verenigde Staten is aardgas (natural gas) duurzaam en in nog meer landen is aardgas duurzaam.
 • Op Greenpoint in Oude Tonge verkoopt men duurzame brandstoffen zoals LNG of Liquid Natural Gas of vloeibaar aardgas. Aardgas is niet duurzaam maar vloeibaar aardgas wel.
https://www.groepjanzwerus.nl/wp-content/uploads/2017/12/goeree-overflakkee-scholekster-640x480.jpg

En verder ...

 • Steunt de boeren en vissers en komt op voor het platteland
 • De SDG gemeente status eraf want dit is in strijd met een eiland groot geworden door agrariërs en vissers.
 • Gratis parkeren op het hele eiland, eindelijk een autovriendelijk beleid.
 • Groep Jan Zwerus is tegen hondenbelasting en heeft in April 2019 een motie ingediend om de hondenbelasting af te schaffen maar tevergeefs.
 • Groep Jan Zwerus is tegen windturbines en tegen zonnepanelen op weilanden.
 • Landschapsbeheer, meer bomen en minder zonneparken.
 • Huidige SRGO accommodaties teruggeven aan de gebruikers.
 • Geen appartementen en huizen op het Spuiplein in Middelharnis.
 • Groep Jan Zwerus wil financiële transparantie, met name bij geldverslindende clubs als SRGO, Smartwater, Eilandmarketing enz. Bij twijfel direct een rekenkameronderzoek.
 • Cultuurhistorisch erfgoed behouden voor het nageslacht.
 • Natuurlijke en landschappelijke waarden op Goeree-Overflakkee zijn en blijven belangrijk.
 • In Ouddorp geen Bad Oost, Ouddorp mag geen Goereese Benidorm worden.
 • Oude – Tonge behoeden voor een Flakkeese Maasvlakte dus geen biomassafabriek en geen distributiecentrum.
https://www.groepjanzwerus.nl/wp-content/uploads/2022/01/logo-GJZ-e1641929023625.png
https://www.groepjanzwerus.nl/wp-content/uploads/2022/01/BBBondgenoot_Goeree-Overflakkee.png

Copyright Groep Jan Zwerus.